نامبرده ازسن ۵ سالگی بچه خوانی اساتید چون آقایان :رضا حیدری-اسماعیل محمدی-رضا مشایخی-هاشم فیاض-محمدبخشی نیا و...اهم فعالیتهای دیگر نامبرده:

۱-مدرس تئوری موسیقی وسازتخصصی ترمپت آموزشگاه نوا تحت پوشش اداره فرهنگ وارشاداستان قم

۲-تدریس خصوصی تئوری موسیقی وسازتخصصی ترمپت درآموزشگاه خصوصی حناز

۳-آهنگسازموسیقی نمایش

۴-عضوانجمن موسیقی وتئاتراستان قم

۵-عضوپیوسته خانه موسیقی ایران

۶-عضوپیوسته انجمن تعزیه ایرانیان

۷-فارغ التحصیل کارشناسی مدیریت دولتی ازدانشگاه ساوه

۸-فارغ التحصیل کارشناسی موسیقی ازدانشکده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

۹-کارشناس پخش موسیقی برنامه های رادیووتلویزیون مرکزقم

۱۰-نوازنده ترمپت ارکسترملی تهران به رهبری فرهادفخرالدینی

۱۱-نوازنده ترمپت وارکسترملل ایران به رهبری پیمان سلطانی

۱۲-نوازنده نی وترمپت تعزیه باگروههای مختلف حرفه ای درجای جای ایران 

موبایل نامبرده : ۰۹۱۲۶۴۶۱۳۴۰

درضمن طبال نامبرده :

سیدجواد حسینی - فرزند: سیدمصطفی به مدت ۲ سال می باشدکه به صورت ثابت با جواد فلاحتی درتمامی مراسمات کشورحضوردارد.